Prezenta politica de confidentialitate descrie modul in care colectam si folosim datele personale colectate prin intermediul site-ului/sau la sediul societatii noastre si este valabila incepand cu data de 25 mai 2018, ACCTAS rezervandu-si dreptul de a aduce modificari acesteia in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile, noile modificari urmand a produce efecte incepand cu momentul publicarii pe site.

Prin depunerea candidaturii dvs. sunteti de acord cu colectarea, prelucrarea si transferul datelor dvs., conform descrierii din prezenta politica de confidentialitate. Daca nu doriti ca informatiile dvs. sa fie colectate, utilizate si transferate conform celor descrise de aceasta politica, va puteti retrage consimtamantul.

Pentru a retrage consimtamantul dvs., va rugam sa ne transmiteti un e-mail la nicoleta.ilea@transiris.com . In situatia in care procedati la revocarea consimtamantului dvs., informatiile dvs. de cont si de profil vor fi eliminate din baza noastra de date. Informatiile colectate pe site-urile si aplicatiile noastre sunt stocate in Uniunea Europeana si sunt supuse prevederilor Regulamentului 679/2016.

Informatiile pe care le colectam

Colectam informatii despre dvs. atunci cand ne trimiteti CV-ul precum si documentele suport solicitate in cadrul procedurii de recrutare in baza prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publicela momentul depunerii acestora, cum ar fi:

 • Informatiile dvs. de contact, CV-ul, certificari, diplome de calificare si informatiile despre locul de munca dorit.
 • Numele, adresa, adresa de e-mail, numarul de telefon si alte informatii de contact;
 • CV-ul, experienta de lucru anterioara si / sau relevanta sau alte experiente, educatie sau alte informatii pe care ni le furnizati in sprijinul unei aplicatii si / sau al procesului de aplicare si recrutare;
 • Informatii din interviuri si discutii telefonice pe care le puteti avea, daca este cazul;
 • Detaliile privind salariul curent si / sau dorit si alti termeni referitori la pachetele de compensare si beneficii;
 • Detalii despre cum ati aflat despre pozitia pentru care aplicati.
 • Informatii din referinte si / sau informatii primite din verificarile de fond (daca este cazul), inclusiv informatiile furnizate de terti;
 • Informatiile referitoare la orice antecedente din relatiile anterioare de angajare.

Recomandari ACCTAS 

CV-ul pe care ni-l transmiteti nu trebuie sa contina date din categorii speciale indicate de GDPR, referitoare la:

 1. originea rasiala sau etnica
 2. convingerile politice, filozofice sau religioase;
 3. apartenenta la un sindicat sau la un partid politic;
 4. istoricul infractiunilor, a procedurilor penale, a sanctiunilor si/sau a amenzilor;
 5. orice numar de identificare a unei persoane la nivel national.
  Punerea la dispozitie a oricareia sau tuturor informatiilor din prezenta sectiune, in cuprinsul CV-ului dvs. atrage suportarea de catre dvs. in intregime a riscurilor asociate, in sarcina ACCTAS nefiind retinuta nicio obligatie sau raspundere in acest sens, intrucat ACCTAS nu prelucreaza niciuna dintre datele indicate in prezenta sectiune de recomandari in cadrul procesului de selectie si recrutare.

Cum folosim informatiile pe care le colectam

Informatiile dvs. vor fi utilizate de ACCTAS, in scopul realizarii procesului de selectie includ:

 • Evaluarea aptitudinilor, calificarilor si intereselor privind oportunitatile de cariera;
 • Verificarea informatiilor dvs. si efectuarea de verificari de referinte si / sau efectuarea de verificari de fond (daca este cazul), inclusiv in mass-media, social media si cu fostii angajatori/ colegi/ colaboratori/ superiori ierarhici/ personal in subordine si similar;
 • Comunicarea cu dvs. despre procesul de recrutare si / sau cererea (cererile) dvs;
 • Crearea si / sau transmiterea rapoartelor conform legilor si / sau regulamentelor nationale, dupa caz;
 • Respectarea legilor, reglementarilor, proceselor legale sau a cererilor guvernamentale aplicabile.

In urma aplicarii pentru procesul de recrutare, ACCTAS va colecta, prelucra si stoca informatiile din dosarul dvs. de candidat in baza de date a companiei ACCTAS.

Cine poate avea acces la informatiile dvs.

ACCTAS restrictioneaza accesul la informatiile personale pe care le furnizati strict la nivelul personalului angajat in procesul de selectie si recrutare pentru postul pentru care aplicati, ori pentru buna desfasurare si organizare a evenimentului la care v-ati inscris.

ACCTAS poate sa fie obligata sa dezvaluie informatiile dvs. unor terte parti externe, cum ar fi autoritatile locale, instantele judecatoresti si tribunale, organismele de reglementare si / sau organismele/ autoritatile de aplicare a legii, apararii sigurantei nationale (dupa caz) in scopul respectarii legilor si a reglementarilor aplicabile sau ca raspuns la o procedura legala.

Minori

ACCTAS nu colecteaza prin intermediul site-ului, in mod deliberat, informatii referitoare la persoane minore.

Cat timp vom pastra datele cu caracter personal?

Cu exceptia cazului in care, ulterior finalizarii procesului de selectie si recrutare, va opuneti prelucrarii datelor cu caracter personal de catre noi si / sau solicitati stergerea datelor dvs personale, se aplica urmatoarele perioade de retentie, in conformitate cu politica noastra privind retentia de date, pentru urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

 • Nu va stocam datele cu caracter personal mai mult decat este necesar pentru scopul pentru care le-am retinut sau pentru a respecta o lege sau cerinta statutara sau interes legitim dat de apararea intereselor ACCTAS si/sau ale dvs in instanta sau in fata unei autoritati (ex Consiliul National pt Combaterea Discriminarii)
 • Datele de recrutare : pentru 60 de luni /cu exceptia situatiei privind pretentii sau reclamatii sau, in cele din urma, actiuni in justitie sau la autoritati competente (ref discriminare) ce trebuie solutionate.

 

Drepturile dvs. legale

Ca persoana vizata aveti drepturi legale specifice cu privire la datele cu caracter personal pe care le colectam de la dvs. ACCTAS respecta drepturile si libertatile individuale si se ocupa de interesele dumneavoastra in mod corespunzator.

 1. Dreptul la informare: dreptul de a primi informatii privind operatiunile de prelucrare a Datelor Personale efectuate de catre ACCTAS. Respectarea acestui drept de catre ACCTAS se realizeaza prin prezenta informare;
 2. Dreptul de acces: dreptul de a obtine din partea ACCTAS o confirmare ca acesta prelucreaza sau nu date cu caracter personal care va privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective si furnizarea de informatii privind prelucrarile de date;
 3. Dreptul de retragere a consimtamantului:dreptul de a va retrage consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, in orice moment.
 4. Dreptul la rectificare: dreptul de a obtine de la ACCTAS, fara intarzieri nejustificate, rectificarea datelor inexacte care va privesc sau completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete;
 5. Dreptul la stergerea datelor: dreptul de a obtine de la ACCTAS, fara intarzieri nejustificate, stergerea datelor cu caracter personal care va privesc, atunci cand intervine oricare din urmatoarele situatii prevazute de GDPR:
 • datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate de catre ACCTAS ;
 • va retrageti consimtamantul acordat pentru prelucrarile de date in scopurile mentionate mai sus;
 • datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal de catre ACCTAS;
 • datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale care revine ACCTAS.
  1. Dreptul la restrictionarea prelucrarilor: dreptul de a obtine de la ACCTAS restrictionarea prelucrarilor Datelor Personale in oricare din urmatoarele situatii prevazute de GDPR, astfel:
 • contestati exactitatea datelor pe care le prelucreaza ACCTAS. Prelucrarea va fi restrictionata pentru o perioada care ii permite ACCTAS sa verifice exactitatea datelor;
 • ACCTAS nu mai are nevoie de Datele dvs Personale, dar dvs le solicitati pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta sau intr-o procedura administrativa;
  1. Dreptul la portabilitatea datelor: dreptul de a primi de la ACCTAS datele cu caracter personal care va privesc si pe care le-ati furnizat ACCTAS, intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si de a transmite aceste date altui operator, cand mijloacele tehnice permit acest lucru. Dvs. aveti acest drept numai in situatia in care prelucrarea se bazeaza pe consimtamantul dvs. sau atunci cand prelucrarea se efectueaza prin mijloace automate.
  2. Dreptul la opozitie: dreptul de a va opune, din motive legate de situatia particulara in care va aflati, prelucrarii efectuate de ACCTAS avand ca temei juridic interesul legitim al dvs.
  3. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri (orice prelucrare automata care utilizeaza datele personale pentru a evalua anumite aspecte personale ale dvs., cum ar fi selectia automata a CV-urilor de catre o aplicatie software dedicata de tip ATS – Applicant Tracking System, preferintele personale, sanatatea etc.), care produce efecte juridice si privesc persoana vizata.
  4. Dreptul de a depune o plangere: Persoana vizata are dreptul de a depune plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) in cazul in care doreste sa isi apere drepturile sale si sa solicite remedierea situatiei sale, in cazul unei incalcari a protectiei prelucrarii Datelor Personale de catre ACCTAS.

Pentru exercitarea drepturilor de mai sus, persoana vizata poate trimite o cerere scrisa prin e-mail la adresa: nicoleta.ilea@transiris.com, prin posta/curier la urmatoarea adresa: Bucuresti, Str. Matei Basarb nr. 13-15,  etaj 6, sectorul 3 sau direct prin depunere la sediul ACCTAS. Dupa primirea cererii, ACCTAS va reveni catre persoana vizata cu un raspuns, in mod gratuit si fara intarzieri nejustificate, in termen de cel mult 30 zile de la data primirii cererii.

Privacy Policy

GDPR Policy

© 2019 Acctas Corporation